El clos del pastor

Tipografia Empòrium - 1947 - Barcelona

Autor: Josep Barceló i Matas
Indret: Illot del Cargol (Escala)

De la roca dita el Cargol


III

 

La mar serena

d'escuma emplena

tot el redol

del vell Cargol.

També l'enronda

amb vestit blau

que porta blonda

de lli suau

filat pel bes

que al Cargol dóna,

com un promès

que s'apassiona,

l'onatge fi

del lleu garbí.

Autor: Josep Barceló i Matas
Indret: El clos del Pastor (Escala)

Espinàrium

 

Bell efebus de l'espina

que el peu t'ha sent fiblat,

el dors et veig inclinat

amb corba gràcil i fina.

 

La testa també et declina

damunt el peu lacerat;

sota el cabell ondulat,

el dolor ton rostre afina.

 

El teu cos harmoniós

els jocs faran musculós,

lleuger i sofert, i a més destre,

 

hàbil, fort i serenos

per sortir victoriós

en l'olímpica palestra.

Autor: Josep Barceló i Matas
Indret: El clos del Pastor (Escala)

A la Venus del Clos

 

Presideixes el jardí

amb ton posat majestattic,

harmoniós, enigmàtic,

del fornícul dins l'ombrí.

 

La salabror et malferí

com el temps, que passa erràtic,

amb crueltat de fanàtic

llatzerà el teu cos diví.

 

En baixar la graonada

de grisos carreus formada,

quan ja s'entrà al Clos silent,

 

ta formosar no extingida

l'ànima ens fa enfervorida

amb flames d'encantament.