El dolor de cada dia

Editorial Moll - 1990 - Palma

Autor: Jaume Vidal Alcover
Indret: Plaça de Sa Bassa (Manacor)

Elegia pagesa (Fragment)

 

El campanar del poble era de llauna

i s'endinsava cel amunt, i el vèiem

esvelt i trist, com una vera agulla gòtica.

Capvespres de diumenge. Te'n venies

pel carrer de l'Anell endiumenjada.

Les cases agitaven banderetes

i la Bassa vinclava les faroles.

 

Dins els teus ulls la terra assaonada

anunciava la millor verema,

i jo et posava al trau, jo cada dia

t'inventava un poc més, com més al cor

et filaves amb mans tremoladisses

dos cabdells, llana blanca i llana negra,

calendari on les festes s'embullaven,

meva... Si et deia meva, la florida

d'oratges als cabells, la primfilada

possessió del temps, son No-te'n vagis,

l'ànima m'esclafia en mamballetes!

Autor: Jaume Vidal Alcover
Indret: Passeig de na Camel·la (Manacor)

Amor per Na Camel·la (fragment)


— els arbres ensopits sota una pols d'Eixample—,

pel camí de Bandrís, on hi havia

un pou, un banc de pedra i un fons de figuerals,

amor camins enllà, se'ns esgrellaven

ombra dels garrovers i la llum tendra

de les menudes margalides blanques,

se'ns descloïa el temps, se'ns esfloraven

camins —adéu!, adéu! — que no sabíem,

bolcats de pols, vou-veri-vou de carros,

amor, amor, amor per les afores...