El fet del dia d'ahir i d'avui

Editorial Selecta - 1970 - Barcelona