El misteri d’Elx

Teatre medieval i del Renaixament

Edicions 62 - 1983 - Barcelona

Acabada esta cobla, obrin la porta del cel...

Autor: Anònim d'Elx

(Acabada esta cobla, obrin la porta del cel i davalla lo núvol amb l'àngel, i començant a eixir per la porta s'ha de disparar l'artilleria i sonarà l'orgue, ministrils i campa­nes mentres lo núvol davalla alguna distància, i en parar l'artilleria i los demés instruments, obri's lo núvol i comença l'àngel a cantar les següents cobles:)

Déu vos salve, Verge imperial,
Mare del Rei celestial,
jo us port saluts e salvament
del vostre Fill omnipotent.

Lo vostre Fill, que tant amau,
i amb gran goig lo desitjau,
Ell vos espera amb gran amor
per ensalçar-vos en honor.

I diu que al terç jorn, sens dubtar,
Ell a si eus vol apellar,
dalt en lo regne celestial,
per Regina angelical.

E manà'm que us la portàs
aquesta palma i eus la donàs:
Que us la façau davant portar
quan vos porten a soterrar.


(Acabada esta cobla, arriba l'àngel i agenolla's en lo cadafal, prop la Maria, i besa la palma i posa-la sobre lo cap i dóna-la-hi; i la Maria pren dita palma, fent la mateixa cerimònia, i respon al to de Vexilla Regis, dic al lo de Gran desig.)

Maria:

Ángel plaent i il·luminós,
si gràcia trob jo davant vós,
un do vos vull demanar;
prec-vos no me'l vullau negar.

Ab mon ser, si possible és,
ans de la mia fi, jo veés
los Apòstols ací juntar
per lo meu cos a soterrar.


(Acabada esta cobla, respon l'àngel muntant lo núvol:)

Àngel.:

Los Apòstols ací seran
i tots amb brevetat vendràn,
car Déu, qui és omnipotent,
los portarà sobtosament.

I puix, Verge, ho demanau,
lo etern Déu diu que li plau
que sien ací sens dilació
per vostra consolació.


(Acabada esta cobla, tanquen lo núvol, i entra en lo cel i tanca's la porta: i en havent-se tancat lo núvol, tornen a sonar los ministrils, campanes i los demés instruments, i entra sant Joan Apòstol, fent admiracions, i canta lo següent, agenollat:)

 

Sant Joan:

Saluts, honor i salvament sien
a vós, mare excel·lent,
i lo Senyor qui és del tro
vos done la consolació.