El pacte clos

Editorial Columna - 1997 - Barcelona

Portbou 1980

Autor: Lluís Calderer i Cortasa

Portbou 1980

 

Recordant Walter Benjamin

 

La calma contemplada del matí

fa lloc al vent que arriba de migjorn.

 

De pas incert pel lloc del teu final

la ment refà el camí del mot primer.

 

Els trens no van perquè avall hi ha tempesta.

 

Vibra en la llum l'impuls creixent del Gènesi.

Pas d'ala lleu imposa confiança.