El pardal de Sant Joan... i la bolseria

- 1978 - València

La manta al coll i el cabasset...

Autor: Pavesos, Els

La manta al coll i el cabasset

mon anirem al Postiguet

la manta al coll i el cabasset,

mon anirem, mon anirem al Postiguet

arreando xim-pam-pum

arreando xim-pam-pum.

Una volta passejava

un guàrdia 'monocipal'

passejant-se per la plaça

cap amunt i cap avall,

de la bragueta li faltava

la mansaneta i un botó

i per allí se li mostrava

Don Joaquim el director.

La manta al coll i el cabasset

mon anirem al Postiguet

la manta al coll i el cabasset,

mon anirem, mon anirem al Postiguet

arreando xim-pam-pum

arreando xim-pam-pum.

Una volta quan tornava

el tio Pep de l'horta

es va trobar de casa

oberta la porta,

pujant per l'escaleta

es troba un senyoret

que, oberta la bragueta,

li ensenyaba el cacauet.

La manta al coll i el cabasset

mon anirem al Postiguet

la manta al coll i el cabasset,

mon anirem, mon anirem al Postiguet

arreando xim-pam-pum

arreando xim-pam-pum.

Les xicotes de Xixona

s'han comprat una romana

per a pesar-se les mamelles

dos voltes a la setmana,

si vols que te la faça

posa't panxa cap amunt

i voràs la polseguera

que t'ix pel forat del cul.

La manta al coll i el cabasset

mon anirem al Postiguet

la manta al coll i el cabasset,

mon anirem, mon anirem al Postiguet

arreando xim-pam-pum

arreando xim-pam-pum.

Per dos quinzets un puro

per tres una pipa

per quatre una guitarra

per cinc una xica,

el puro p'a fumar

la pipa p'a lluir

la guitarra p'a tocar

i la xica... p'a dormir.

La manta al coll i el cabasset

mon anirem al Postiguet

la manta al coll i el cabasset,

mon anirem, mon anirem al Postiguet

arreando xim-pam-pum

arreando xim-pam-pum.