Em va fer Joan Brossa. El pedestal són les sabates

Edicions 62 - 2013 - Barcelona