En aquesta illa tan pobra

Edigsa - 1976 - Barcelona

Autor: Isidor Marí i Mayans
Indret: Es Castell (Eivissa)

Sa nostra ciutat d'Eivissa
és una ciutat reial,
que en tot temps s'hi cuien figues
sense haver-hi figueral.

Hi ha molts de pois i xinxes,
i això és molt natural,
que és ciutat molt adornada
de ministres i fiscals;
jutges i governadors,
n'hi ha un calaportal.

Fiscals i procuradors,
n'hi havia una sala plena.
S'altre dia en vaig comptar
més, crec, d'una corantena.

Si perdessin es parlar,
pagaria una novena,
que no poguessin comptar
tota sa nostra moneda.

Llavò si que la viuríem
alegres com a germans.
Llavò si que la viuríem
alegres com a germans.

Autor: Isidor Marí i Mayans
Indret: Es Niu Blau (Santa Eulària del Riu)

Flors de baladre en un torrent
per on no passa mai sa gent,
amb poca cosa en tenen prou
per treure un altre color nou.

Flors de baladre en un torrent
tenen el cor de sol i vent,
viuen només d'alló que cau:
aigua de núvol i cel blau.

Flors de baladre en un torrent
no es venen per deu ni per cent.

Creuen que tenen un gran riu
quan fa un ruixim de mig estiu,
i es deixen dur torrent avall
com ses al·lotes cap un ball.

I ses que queden, quan no plou,
obrin es uis per veure el sol;
i dos teulats que tenen set
en es cocons fan un glopet.

Flors de baladre en un torrent
no es venen per deu ni per cent.