En defensa pròpia

Totes les obres I

Edicions Proa - 2003 - Barcelona

Allí, mentres ell...

Autor: Jacint Verdaguer i Santaló

Allí, mentres ell [Claudi López] s'entretenia dibuixant rònegues cases, roures i penyals, jo al costat seu escrivia "La Barretina, que es senzillament la història d'un home de Prats de Molló qui, havent en sa minyonesa anat a aprendre de fer barretines a Olot, i havent-ne posada botiga en lo Vallespir, hagué de plegar lo ram per falta de feina i allavors feia de banyer en la Presta.