Flor d'enamorats

Il·lustració Catalana - 1920 - Barcelona

Só qui só que no só jo...

Autor: Joan Timoneda

Só qui só que no só jo

puix mudat d'amor me só.

 

Jo crec cert que res no sia

o si só, só fantasia

o algún home que somia

que ve alcançar algún do

puix d'amor mudat me só.

 

Só del tot transfigurat,

só aquell que té llibertat

i ara d'amors cativat

me veig molt fora raó

puix d'amors mudat me só.

 

Si só, puix que en lo món visc

i a mi mateix avorrisc

i segons què discernisc

veig la qui em dona passió

puix d'amor mudat me só.