Flors del Montseny

Impremta de La Saura - 1897 - Alcover

Autor: Anton Busquets i Punset
Indret: Cim de Matagalls (Viladrau)

Matagalls (fragment)

Jo vaig pujar-hi de bon matí,
l'herbada tendra del llarg camí
brollava perles de la rosada;
quan les tocava festiu el sol
en l'avetosa el rossinyol
ses canticeles en començava.

Fent giragonses, i el mal content,
per la clotada fresós torrent
sentir-me feia sa cançó eterna;
mai de la vida podré oblidar
la matinada que vaig passar
trepant molsoses i altives penyes

a l'aspra cima de Matagalls
vaig arribar-me quan les dos valls
eren envoltades per la boirina;
el cor em saltava quan obirí
oberts els braços rebent-me a mi,
la creu sagrada que el lloc vigila.

Autor: Anton Busquets i Punset
Indret: Capella de l'Erola (Viladrau)

Lo pastor de l'Erola

Cada jorn a pic de sol
lo pastor de la muntanya,
lo flabiol refilant
de l'Erola ne davalla.
Atalaiant son ramat
d'una trentena de cabres,
blanques com un glop de llet
i de cargolades banyes.
Pastoreta quan lo veu
deixa a bell punt la quintana
i amb lo cor tot follejant
refila tonades gaies.
-Pastoret, bon pastoret,
estona ha que t'esperava.-
-A la font de Matagalls pugem
amb quatre gambades;
que et vull obrir lo meu cor
que no pot mai oblidar-te.
-Mon amor, lo que em vols dir
volia també contar-t'ho;
agafem lo viarany
que du a la font de l'aubaga.-
-Parlarem del nostre amor.-
-Davant del cel que ens empara.-