Historia de Villena

Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes - 2006 - Alacant

I Villena té el millor lloc de totes les caces...

Autor: José Maria Soler i Garcia

I Villena té el millor lloc de totes les caces que en tot el Regne de Múrcia. I encara diu en Joan que pocs llocs véu ell mai tan bo de totes les caces, car de dalt de l'alcàsser vorà hom caçar garses i ànecs i grues amb falcons i amb astors i perdius i codornius i a altres aus les diuen flamencs que són molt belles aus i molt lleugeres per caçar sinó perquè són molt graus de treure de l'aigua car mai són sinó a una molt gran llacuna d'aigua salada; i llebres i conills. Endemés, de l'alcàsser mateix veuran córrer munts de porcs senglars i de cérvols i de cabres salvatges. I diu en Joan que totes aquestes caces féu ell anant a ull de l'alcàsser, i diu que tan a prop matava els porcs senglars que de l'alcàsser podia molt bé conéixer per cara al que abans arribava a ell. I diu que sinó perquè hi ha moltes àguiles i que a llocs de l'horta hi ha molt roïns passos, que ell diria que era el millor lloc de caça que ell mai no vera.