Història literatura catalana vol. I

Editorial Ariel - 1993 - Barcelona