La ciutat del fum

Llegenda dedicada a les classes industrials i obreres de Terrassa

Estampa de Henrich y Cia - 1904 - Barcelona

Autor: Pere Antoni Ventalló i Vintró
Indret: Vapor Ventalló (Terrassa)

La ciutat del fum (fragment IV)

Tu, que d'avior tan ínclita — lo noble escut ostentes,
mantén bé les calderes — de nit i jorn bullentes;
digna filla d'Egara — seràs obrant aixís;
sempre avançant impàvida, — escampa't per la plana;
pensa que has d'ajuntar-te — un jorn amb ta germana;
si el barranc te destorba, — salta el Vallparadís;

i cada jorn més fàbriques — proclamin tes grandeses;
dels teus fornals les boires — per l'ample espai esteses,
de l'astre rei amaguin — la irresistible llum.
Tasca teva és noblíssima; — ja en ella en véns de raça;
i aixís dirà la Història — «Mireu, mireu Terrassa!
És la filla d'Egara! — És la ciutat del fum!»

Autor: Pere Antoni Ventalló i Vintró
Indret: La Mola (Matadepera)

La ciutat del fum (fragment I)

Ora et labora

Als peus del munt altíssim — que el ric Vallès domina,
i terra li assenyala — a la nau mallorquina,
quan pel Mediterrani — posada proa al nord,
saltant muntanyes líquides — va pel migjorn inflada,
cercant en la calitja — la cima al Cel clavada,
que guia de Barcino — al famosíssim port,

Que traspassant l'atmosfera — on viu l'alada raça,
desdenya al Sant Jeroni — que cap vivent traspassa,
ambdós l'etèria volta — furgant del firmament,
al peu d'eixa feréstega — misteriosa muntanya
on té el Drac cova horrible —a més de la Simanya
(llocs d'hòrrides llegendes — que conta nostra gent),

hi ha una planúria esplèndida — de verda pampolada,
que apar que d'esmaragdes — tota ella és tatxonada,
catifa d'oliveres — i ceps i pinavets;
i d'ella enmig, fantàstiques, — com gegantines teies,
de dos ciutats fumegen — excelses xemeneies,
que d'Istanbul recorden — lo bosc de minarets.

Autor: Pere Antoni Ventalló i Vintró
Indret: Esglésies visigòtiques (Terrassa)

La ciutat del fum (fragment III)

Ora et labora

I he vist l'excelsa fàbrica — de la ciutat cristiana,
i oït lo toc solemne — de mística campana,
brandant amb veu severa — damunt sa Catedral,
i els ecos del Magnificat— encar m'apar ressonen,
dels sacerdots i verges — que en ells ses veus confonen,
del dormit món trencant-ne — la calma sepulcral.

Ciutat per molts fou mítica — i encara ho fóra, encara
si tots quants preguntaren — on fou la gran Egara?
no haguessen vist los restes — que d'ella hi ha... tan sols!
Davant sa ossera tètrica — respecte i paor tots senten,
i fins l'alè contenen — de por que no s'esventen
dels aires per los àmbits — en invisible pols.

D'una gran raça històrica — allí hi ha el cementiri,
mes, com del fons de l'aigua —brota triomfant lo lliri,
aixís brotà la vida — dels antres de la mort,
com si una força hercúlea — de l'estingida raça
xuclés d'aquells terrossos, —potent sorgí Terraça,
com un poble de titans —gran, vigorós i fort.

Autor: Pere Antoni Ventalló i Vintró
Indret: La Mola (Matadepera)

La ciutat del fum (fragment II)

 

I he vist l'excelsa fàbrica — de la ciutat cristiana,

i oït lo toc solemne — de mística campana,

brandant amb veu severa — damunt sa Catedral,

i els ecos del Magnificaf— encar m'apar ressonen,

dels sacerdots i verges — que en ells ses veus confonen,

del dormit món trencant-ne — la calm a sepulcral.

 

Ciutat per molts fou mítica — i encara ho fóra, encara

si tots quants preguntaren — on fou la gran Egara?

no haguessen vist los restes — que d'ella hi ha... tan sols!

Davant sa ossera tètrica — respecte i paor tots senten,

i fins l'alè contenen — de por que no s'esventen

dels aires per los àmbits — en invisible pols.

 

D'una gran raça històrica — allí hi ha el cementiri,

mes, com del fons de l'aigua —brota triomfant lo lliri,

aixís brotà la vida — dels antres de la mort,

com si una força hercúlea — de l'estingida raça

xuclés d'aquells terrossos, —potent sorgí Ter-raça,

com un poble de ditans —gran, vigorós i fort.