La Festa

Editorial Moll - 1982 - Palma

El cantereller baix de la porxada. Cànters...

Autor: Gaspar Jaén i Urbán

El cantereller baix de la porxada. Cànters,

botiges, noms de l'aigua. Aigua d'aljub, del riu.

Canterets, botijons; un tapetet de randa

sota el plat que arreplega l'aigua que s'ha vessada.

Els portons i les sèquies; el reg d'aigua salada;

el prim cabal, dels marges la segaïssa aparta;

tamarits del pantà, set de baladres porta,

un preludi de palmes cap al cel, colps de llança.

Tarongers, llimoners, jardins de roses àrabs;

cistelletes de dàtils, plats de figues de pala;

la palera darrere del corral de la casa.

Han niuat teuladins al terrat de la cambra!

En l'aire de calor, clevills, ombres de palma,

blancs de ramassos mascles, suor de les mans, càlida.