La meva vila és clara [text no recollit en llibre]

- 0 -

La meva vila és clara...

Autor: Ramon Muntanyola i Llorach

La meva vila és clara
i oberta a tots els vents.
La pedra i l'atzavara
li guarden els batents.

La meva vila és clara
i amiga del tragí.
La fa un puntet avara
l'argent del Francolí.

La meva vila és clara.
El vent, l'aigua i el sol
li queien a la cara
i els duu des del bressol.