La terra d'Argensa

Obra poètica

Editorial Columna - 2000 - Barcelona

Ciutadella de Menorca

Autor: Josep Maria Llompart de la Peña

Ciutadella de Menorca

 

Aquí la llum és una carretel·la

guarnida d'amorells. Jo sempre deia

que habitaria una ciutat tancada

dins un cofre de sàndal, amb alcoves

o records esmortits sota els tapissos.

Una ciutat amb comtes i captaires

i un reposat capítol de canonges

de porcellana de Sèvres...

Les aures

acaronen jardins i la remota

epopeia polsosa –usque ad mortem

sustinuimus pro aris et focis-

mentre les ombres cauen.

Sempre deia

que habitaria una ciutat marcida,

amb sospirs vellutats, palaus i músiques,

on el temps perduràs com una rosa

presa en els fulls d'un devocionari.