L'alba i el mur (Parva Gerunda)

Revista de Girona - 1988 - Girona

Autor: Dídac Faig i Vinyes
Indret: Porta Rufina (Girona)

Porta Rufina

 

Sobre peus de mur carrat

he tramuntat la boirina

de tants segles que l'espina

de cada un se m'ha clavat.

 

I amb el nom agosarat

de la matrona mes fina

he alçat murs de mantellina

com un bleix d'eternitat.

 

Delejant llargues estances

sota algun sol de bondat,

simitarres he blegat,

 

cansada d'espuntar llances.

Ara em canten benaurances

les campanes de ciutat.

Autor: Dídac Faig i Vinyes
Indret: Banys àrabs (Girona)

Banys àrabs

 

Resta sols, de mi, el que dic

en la font de melangia

d'aquest doll, com profecia

d'alcorà: Jo, Abd al Malik,

 

no he cercat pas l'enemic

en l'albada que naixia,

de tant d'or com resplendia

sols n'he obert l'erol més xic.

 

I em barrava el pas amic

la ciutat que em confonia!

Vagarejo ara al somic

 

d'aquesta aigua que hi renia

i em refaig d'aquell fatic

per tornar-hi un altre dia.

Autor: Dídac Faig i Vinyes
Indret: Torre de Carlemany (Girona)

Torre de Carlemany

 

¿Ets el braç victoriós

que reté encara l'espasa

cisellada amb les dolors

d'altres pàtries de casa?

 

¿O ets vestigi de clarors

que revenen per la rasa

d'una Europa, com el cos

i batec d'única brasa?

 

"Ben endintre del meu clos

hi ha l'alè de benaurança

dels meus morts, i la recança

 

tota pau en l'alt esbós

d'una nau en delectança,

cel d'un món harmoniós".