Les gràcies de l'Empordà

Obres completes

Editorial Selecta - 1972 - Barcelona