L'escaleta del dimoni

Teatre original complet II

Edicions d'Alfons del Magnànim - 1995 - València

Escena 5. D. JAUME. ¡Home, diga-li a eixe músic / que no mos buide el cervell!

Autor: Eduard Escalante i Mateu

Escena 5

 

Continúa oyéndose la cometa.

 

D. JAUME. ¡Home, diga-li a eixe músic

que no mos buide el cervell!

Escolte, abans que m'olvide,

quan se'n vaja, tanque bé

la porta de l'escaleta.

 

QUICO.      Eixos xics del coeter

que viu dalt, tenen el gust

de tallar tots els cordells.

¡Són el dimoni! A Don Santos,

repare si és pensament,

li han mort el gat, però... ¿com?

Nugant-li al rabo un coet

aixina.

 

D. JAUME.                ¡Males Ventures!

¡Pe'a pegar foc...!

 

QUICO.       ¡Justament

tinc jo dalt un roll d'estores!

 

D. JAUME. ¡Pues això podíem fer,

que me volaren la finca

disparant ací coets!

Calle; tot s'apanyarà.

 

NÀSIA.       ¡Xa, quin solo!

 

D. JAUME.                      Eixa, ¿qui és?

 

QUICO.       La muller de Mitja-sola.

 

D. JAUME. ¿Mitja-sola?

 

QUICO.                   Un sabater...

Els espies del veïnat.

 

D. JAUME. Tampoc van massa corrents...

 

QUICO.       Gente más estafaora...

M'ampraren setze diners

despús ahir, i no puc

arrancar-los...Óyese otra vez la cometa tocando

siempre el mismo aire.

 

D. JAUME. ¡Bons estem!

Home, diga-li a eixe músic

que vaja al pla del Remei

si vol tocar...

 

QUICO.      En efecte...

 

D. JAUME. Acabant, jo abaixaré.

 

Vase el tío Quico por la puerta

del foro.