L’estil Quaderns Crema. Trenta anys d’edició independent, 1979-2009

Quaderns Crema - 2010 - Barcelona