Liceistas y Cruzados

Barcelona - 0 -

Jaume

Autor: Frederic Soler i Hubert

Jaume. (Canviant) Però ja que és tan bon home

ton amo, que hasta et du i tot,

¿com és que és tan tabalot

que a tothom està armant broma?

Rita. Què ho faràs? És la mania

del teiatro Principal

Jaume. És que mira que és tabal!...

Quin disputar tot lo dia!

Crida, tus i s'empatolla...

Rita. Sí, sí, es dóna molts mals ratos.

Veus? allí, hi ha dos teiatros

que estan a mata degolla

L'un se diu de Santa Creu

que és lo que hi ha frente al Falcó.

Jaume. Prop del correu?

Rita.                           Sí, això,

i l'altre és lo Liceu.

Com que són a prop tots dos,

los que hi van estant renyits

i s'han format dos partits

que estan com a gat i gos.

Jaume. I per çò han de disputar-se?

Rita. Disputar-se! Més farien.

Jaume. Què vols dir?

Rita. (Exagerant molt.) Que si podien

gosarien a matar-se

Poc saps tu lo que és això![1]