Llibre de Cervera

Curial Edicions - 1975 - Barcelona