Los viejos rincones de mi ciudad

Llibreria Millà - 1946 - Barcelona

Cavaller amb casa pairal al carrer de Basea...

Autor: Lluís Almerich i Sellarès

Cavaller amb casa pairal al carrer de Basea, que per amor a una dama de la casa Torrelles, dona Joana, es llaça al bandolerisme, raptant la dona estimada, que el segueix en totes les seves aventures. Don Joan s'enriqueix amb els seus lladronicis, oculta els tresors en un palau barceloní i a la fi és fet presoner i ajusticiat. La seva casa segueix sent desitjada pel poble, que hi suposa enterrat el producte dels robatoris del terrible "Don Joan". [...]

El Dietari de la ciutat ens informa de la mort del bandoler: "Dilluns a VIII (gener MDCXXXIV). En aquest dia fonc sentenciat Joan Sala, àlies Serrallonga, natural de la parròquia de Viladrau, bisbat de Vic, bandoler molt facinerós, cap de quadrilla que havia molts anys –tretze– que regnava; fonc la sentència de cent assots, eixorellat, aportat amb carretó, atenallat, i fets quatre quartos, i lo cap posat en una de les torres del portal de Sant Antoni de la present ciutat. Anima eius requiescat in pace. Amen".