Màximes i mals pensaments

Obres completes II

Editorial Selecta - 1976 - Barcelona

Els que porten condecoracions són com botigues...

Autor: Santiago Rusiñol i Prats

IX

Els que porten condecoracions són com botigues de poc género que tot ho posen a l'aparador.

 

XXI

Els col·leccionistes d'antiguitats són els drapaires dels records.

 

XXVI

Una revolució és el triomf dels ambiciosos de baix sobre els mandrosos de dalt.

 

XXVIII

El triomf de les majories no és raonament: són empentes.

 

XXXI

Els que cerquen la veritat mereixen el càstig de trobar-la.

 

XLIV

La hipocresia és d'agrair, perquè és un esforç envers el proïsme, per a dissimular els mals instints.

 

XLV

La dona és com un violí, afina o no, segons qui la toca.

 

LIV

Al que té fills que no són seus, és que li han hipotecat la dona.

 

LIX

Quan un home té picor a un braç, es grata i quan en té al cervell fa bestieses.

 

LXIII

Pugeu un beneit a un automòbil i es pensarà que fa camí.

 

LXXI

Als que els tanquen en un manicomi és perquè exageren la beneiteria general dels altres homes.

 

XCVIII

Els mosquits, per menjar, encomanen les febres, però els homes, per menjar, encomanen les guerres.

 

CVI

Abans d'enviar un fill al món, l'home hauria de senyar-se.

 

CXXII

El casament és embrancar-se; el divorci és tornar-se a embrancar.

 

CXXXI

El turista és el pugó de les ruïnes, i l'arqueòleg, la fil·loxera.

 

CXL

El primer a qui haurien de condemnar a mort, per  haver fet una mort, és al botxí.

 

CXLIII

L'absolutisme és la tonteria concentrada. I el liberalisme, la tonteria escampada.

 

CLIII

La inconsciència és un llibre alegre. L'experiència és un llibre tristíssim.

 

CLIX

La higiene és l'art d'allargar la vida fent-la insuportable.

 

CLX

L'ingeni és la femella del geni.

 

CLXXIX

El dia que no hi hagin capellans els anticlericals hauran de plegar. No sabran amb què enganyar el poble.

 

CLXXXIV

La filla d'un matrimoni legítim ja no és filla natural. Deu ser-ho artificial.

 

CC

I per fi, el que escriu un llibre de pensaments ha tingut un mal pensament d'escriure'ls, perquè tots aquests pensaments poden escriure's a

la inversa.