Memòries 1. De l'esperança a la desfeta 1920-1939

Edicions 62 - 2008 - Barcelona