Nen, no t'enfilis

Edicions Destino - 1972 - Barcelona