Obra lírica [Andreu Febrer]

Edicions 62 - 1982 - Barcelona

¡Ai, cos avar, gasiu, ric de pietat...

Autor: Andreu Febrer

¡Ai, cos avar, gasiu, ric de pietat,
liberal i franc, complit de tot honor,
el millor del món! Si no us he donat cap motiu,
ai las!, perquè voleu acabar així la meva vida?
Trist, anguniós, ple de desànim,
amorós feix de tota greu tristesa,
ja que no sóc vostre, de qui seré?
¡Mort, vine aviat i acaba la meva aspra ventura!