Obres completes. Volum II

Mentora - 1929 - Barcelona

Menjador en un tercer pis...

Autor: Ignasi Iglésias i Pujadas

Menjador en un tercer pis d'una barriada obrera, que denoti força netedat en tot, amb les parets emblanquinades de poc, sostre de revoltons amb les bigues pintades de blau cobalt, i els sòcols, d'ocre. Al fons, una finestra, oberta, amb una cortina plegada a un costat, i en l'ampit dos testos amb dues clavellines molt gemmades, plenes de clavells blancs i rosats. Per aquesta finestra es veu, entelat per la boirina, un panorama de cases i fàbriques amb les altes xemeneies ben fumades; a l'últim terme, sortint per clar, la franja del mar, sota un cel tèrbol, emboirat per les glopades de fum de tot el dia. Al primer terme de la dreta, la porta de l'escala, amb trucador i amb reixeta per a mirar qui demana; al segon, la de la cuina. A l'esquerra, dues portes més que comuniquen amb els dormitoris. Al centre de l'escena, una taula de fusta de pi, amb les ales plegades. Del sostre, venint al mig de la taula, penja un quinqué, amb el pàmpol guarnit a tot volt per un serrell de paper verd. A l'angle de la dreta, un armari raconer, curull d'objectes de pisa de tota mena i d'altres utensilis apropiats. A la paret de la dreta del fons, cada un enquadrat en un marc ben senzill, els retrats d'en Pi i Margall i d'en Clavé, i als laterals, dos o tres quadros amb diplomes i un dibuix cal·ligràfic. Convenientment repartides per l'escena, unes quantes cadires de boga pintades de negre, amb viuets grocs.

És al caient de la tarda, a la vigília de Pasqua Florida.