Observaciones sobre Historia Natural...

Llibre I

Imprenta Real - 1795 - Madrid

Autor: Antoni Josep Cavanilles i Palop
Indret: Església del Rosari (València)

La platja del Grau és tota d'arenes amb un pendent suau. Allí acudeixen els de la capital a banyar-se, que aviven aquell recinte, per si sol interessant pel moviment de les aigües i els bucs que s'hi veuen.

Els anys passats anaven I tornaven comunment al mateix dia per la facilitate que ofereixen centenars de caleses i alters carruatges estacionats per aquest fi a les portes de la ciutat. I a molts convidats de la fresca i amenitat del lloc, solen romandre alguns dies allotjats genaralment en barraques dels pescadors.

Amb el temps, augmenten la passió i el nombre dels concurrents, diversos subjects acabalats no contents amb el pobre allotjament de les barraques, han construït successivament edificis espaiosos; uns pocs amb tota la solidesa, la majoria amb el nom I la forma exterior de barraques, en què, s'hi troben les comoditats, els ornaments I fins I tot el luxe de la capital: de manera que s'ha format una altra població nombrosa al llarg de la platja.

A l'estiu, allí, s'hi ajunten persones brillants d'ambdós sexes, viuen en llibertat, sense etiqueta i en una diversion continuada; se succeeixen els convits, els balls i l'alegria; però, a l'esquer d'aquests  esplais hi acuden gents díscoles, que s'introdueixen en la societat per corrompre-la.

Ja es nota que la virtut més sòlida queda exposada a perdre's i que a la joventut se li presenten exemples molt nocius. Sens dubte, s'ignora aquest desordre o aquells que tindrien l'obligació de corregir-la no han arribat a coneixer la seva gravetat.

Autor: Antoni Josep Cavanilles i Palop
Indret: Port (Alacant)

El tracte familiar i continuat amb homes de totes les nacions d'Europa que freqüenten el port ha comunicat als alacantins tratges i costums que a penes es coneixen en l'interior del regne: la contractació i els seus beneficis han portat multitud de famílies nacionals i estrangeres, que mesclades al present formen un poble en gran part nou, com ho evidencien els llinatges, els seus cabals i l'exportació han fomentat l'agricultura i vivificat el poble, que augmenta i millora contínuament.