Passat festes, 1993-1995

Edicions 62 /Empúries - 2000 - Barcelona

Autor: Joan Brossa i Cuervo
Indret: La vinya dels artistes (La Pobla de Cérvoles)

Aigua de foc

En una obra d'art al carrer hi ha
els condicionaments que van mes enllà
del gust artístic. A part d'aquest punt
hi pot haver algunes decepcions degudes
als problemes que sorgeixen dels espais
públics, com són el vandalisme o la mala
conservació, no sempre previstos
i que poden desvirtuar qualsevol entorn.

Malgrat les noves técniques de la imatge,
a la sortida i a la posta del sol
l'aspecte dels núvols es vermellós.

Autor: Joan Brossa i Cuervo
Indret: Espai escènic Joan Brossa (Barcelona)

Pierrot

Sobre el cap es pinta un barret

Sobre les ulleres es pinta uns ulls

Sobre el cos es pinta un vestit

Sobre les mans es pinta uns guants

I sobre els peus es pinta unes sabates.

Autor: Joan Brossa i Cuervo
Indret: Espai escènic Joan Brossa (Barcelona)

Arlequí

Sobre el barret es pinta

un cap

Sobre els ulls es pinta

unes ulleres

Sobre el vestit es pinta

un cos

Sobre els guants es pinta

unes mans

I sobre les sabates es pinta

uns peus.

Autor: Joan Brossa i Cuervo
Indret: MACBA (Raval) (Barcelona)

Arbust Brossa

 

—No estiguis segur que el mot brossa

ve d'escombraries. Antigament la brossa era la fulla

d'un arbust d'aquest mateix nom; feia molta

de fullaraca i la gent l'havia de recollir; feia

molta de brossa: d'aquí devia derivar després

al sentit d'escombraries.

Trobo el planeta molt interessant.

Autor: Joan Brossa i Cuervo
Indret: Logotip a Bàrcino (Barcelona)

Retrat literari

 

La lletra A té dos traços rectes i inclinats que, partint

del punt més alt de la lletra, es dirigeixen

als extrems de la base; un petit traç horitzontal

completa el dibuix d'aquest signe.

Autor: Joan Brossa i Cuervo
Indret: Teatre Poliorama (Rambla) (Barcelona)

Tic-tac

Allò que comença és

des d'aquest moment

allò que acaba;

allò que fineix és alhora

allò que arrenca.

Autor: Joan Brossa i Cuervo
Indret: Cercle de Lectors (Sant Gervasi-Galvany) (Barcelona)

ESCRIVENT

 

A B C D E F G

H I J K L M N

 

a poc a poc i amb bona lletra

perquè no m'equivoqui

 

O P Q R S T

U V W X Y Z

Autor: Joan Brossa i Cuervo
Indret: Conjunt en homenatge a Joan Brossa (Sant Gervasi-Galvany) (Barcelona)

El llagost

 

Enmig de l'expectació general, un gran llagost

ha aparegut al cim del Col·legi d'Aparelladors.

El carrer ha estat paralitzat unes hores.

El cònsol de Mèxic ha assegurat que al seu país

aquest insecte, que en diuen chapulín, és considerat

pels indis autòctons com a símbol de la saviesa.

Estudiat el fenomen, els entomòlegs han deduït

que l'aparició de l'insecte significa un homenatge

als arquitectes i aparelladors de Barcelona

per la seva provada solvència.

I, d'aquest dia ençà, el llagost no se'n mou.

 

15-VI-93