Perfums de violeta

Petit poema

S.n. - 1959 - Sant Hilari Sacalm

Viladrau - Sant Hilari

Autor: Lluís G. Pons i Pujol

Viladrau, poblet d'encís
que l'alt Matagalls ombreja
fet exprés per qui sedeja
entrà a un món fet paradís,
acreixia d'improvís
sa visió, al veure al darrera,
Canigó amb sa polsaguera
de la neu en sa llargada
de turons en serralada
immensa que una altra espera.