Pobrets i alegrets dins Obres completes

Editorial Selecta - 1949 - Barcelona

Tornem a la Lluïsa.

Autor: Emili Vilanova i March

Tornem a la Lluïsa. En sa joventut diuen que havia estat una matrona guapassa; morena, amb los ulls negres de cremadora mirada, les celles i pestanyes negres també, de mo­do que aquesta altra foscor venia a ser com una ombra frescal que voltava l'enceniment dels dos sols que li resplendien a la cara.

La seva joventut passà amb les gloòries de tanta boniquesa. Viuda i pobra i lletja, vestida de dol, amb lo mocador gran posat al cap, un fanal a les mans i el cabasset de les castanyes cobert amb draps fumosos, anava pels carrers més excèntrics de la ciutat cridant calentes i grosses, fent tristesa a les criatures, ella, que havia sigut encís de la fadrinalla; emblema fatídic de l'hivern, aixís com en los dies de sa joventut havia estat anunci de primavera, cridant per aqueixos mateixos carrers, amb sa germana, la Magdalena guapa: qui compra maduixes!

Quins braços, los seus! Frescos, tornejats, amb la manega curta, rebrotaven sobre el negre de la columbiana com per cloure a tots los ulls l'altra meitat d'escultura hermosa.

Quan la sentien, en aquest carrer de Basea, semblava que hi hagués jubileu. Grunyien les lleves dels balcons, i tota una altra primavera de fadrines eixien a guaitar-la i a concertar-li maduixes. Les velles s'hi embadalien quan la veien tan maca, tan falaguera i no li cicaterejaven ni el preu ni les pesades, sentint-li aquells ditxos tan aguts i amatents.

Los forners sortien, embolicats amb ses flassades, i li tiraven amoretes, que ella les arreplegava amb garbo, i a tots los hi donava consol i espe­rances de més salut amb una rialleta i una expressió de finesa a cadascú, que tots s'hi trobaven bons a l'acte i ella no es desmereixia ni en valia de menos. Tan morena, a tots los tractava de rossos.

«Tu, rosset — li deia a un —, no em destorbis amb aquestes males mirades, que em pertorbo, no em deixes afinar la pesada i la balança cau sempre pel teu costat. Nos haurem de fer confrontar la planeta, perquè això, tal vegada, porta algun significat.»