Record de Jordi Sarsanedas

Institució de les Lletres Catalanes - 2007 - Barcelona

Pont del Petroli

Autor: Jordi Sarsanedas i Vives

PONT DEL PETROLI

 

T'accepto, figura clara,

faula que em convoca

a ser dòcil a una teva

llei de confiança.

Tu, amb gest eficaç

adreces a l'horitzó

la teva meitat de signe

perquè –així ho fantasiejo-

algú d'enllà atengui,

algú respongui per mi.

 

Ventura feliç:

allò que no vindrà mai

però no deixa de poder venir,

de voler venir.