Vindicació de les poetes mallorquines

PAM - 2010 - Barcelona

Autor: Manuela de los Herreros i Sorà
Indret: Església de Sant Bartomeu (Sóller)

Himne a la Mare de Déu de la Victòria,

patrona de Sóller i del Foment de Cultura de la Dona.

 

Mare i Reina de la Victòria

Vós qui haveu tot temps vençut,

Vós qui brillau dins nostra història,

dau-nos, Senyora, llorers de glòria

i l'alt empar de vostre escut.

 

A nostra marxa errant, incerta,

per l'ampla ruta d'ignot destí,

dau-li, Senyora, guia experta

per mai errar el bon camí.

 

Si el perill surt a la via,

si nostre peu risca en passar

dau-nos, Senyora, la valentia

i l'adjutori de vostra mà.

 

Oh Reina invicta de la Victòria,

Vós lluitant sempre heu vençut,

Vós qui brillau dins nostra història,

dau-nos, Senyora, llorers de glòria

i la corona de la virtut.

Autor: Maria Verger i Ventayol
Indret: Miramar (Valldemossa)

De la devastació de Miramar

 

Vora un camp desmembrat de Miramar

s'hi dreça mil·lenària una olivera,

que ostenta amb noble orgull el blanquejar

d'una poblada i llarga cabellera.

 

Del tronc molsut que el temps ha dividit

s'eleva, turmentat, l'immens brancatge,

com braços que, enlairats vers l'infinit,

demanen pietat pel paisatge.

 

Ai l'olivera, si pogués parlar,

quina llarga tragèdia ens contaria,

d'aquell lloc que el poeta va cantar

quan el voltor de Miramar hi vivia!

 

Ai l'olivera, m'ha semblat que un plor

brollava de sa soca que perilla

i he cregut, uns moments, que era un gran cor

on vibrava el dolor de tota l'illa.