Viure

Edicions 62 - 1996 - Barcelona

Autor: Jordi Llimona i Barret
Indret: Església dels Caputxins de Sarrià (Sarrià) (Barcelona)

Els cossos i les sensacions són sagraments de Déu. Això, tan patent i tan bell, és oblidat per molts creients. Desgraciadament hi ha molt maniqueisme en les religions i en les persones devotes. L'alegria, netament sensual, expressada en el Càntic dels Càntics o en el psalm 104 no solament hauria de ser recordada i assumida pels jueus i pels cristians sinó que hauria d'orientar tota moral. Sant Francesc, en el Càntic del germà sol, contemplava les criatures com a imatges del Creador. Igualment Maragall en el Cant Espiritual expressa el goig que sent pel món creat, que no li representa cap obstacle per encaminar-se a Déu ans al contrari el voldria com a company de benaurança. Els autors d'aquestes obres mostren tenir l'ànima neta.

Sigui el que sigui, sempre és més noble i gratificant contemplar les criatures com a realitats positives i humanitzadores, que no pas com a esca del mal. Tot és pur i transparent pels qui són purs. Que l'escalf de les sensacions acotxi els humans, elles que són fidels amigues dels amics!

Autor: Jordi Llimona i Barret
Indret: Claustre del convent dels caputxins de Sarrià (Sarrià) (Barcelona)

Pòrtic

Viure, és confiar malgrat tot;
és esperar malgrat tot;
és somriure malgrat tot.
Però,
també és admirar-se, perquè val la pena;
també és il·lusionar-se, perquè val la pena;
també és somniar, perquè val la pena;
i és abraçar-ho tot,
perquè,
com podríem viure sense abraçar?

Autor: Jordi Llimona i Barret
Indret: Claustre del convent dels caputxins de Sarrià (Sarrià) (Barcelona)

Les propostes de l'ençà

Sigues obert; i si no n'ets, camina.
Cerca la veritat; i si no la trobes,
mantén els ulls oberts.
Estima; i si no pots, tingues bondat.
Accepta; i si no n'ets capaç, confia.
Abraça; i si mai es trenca l'abraçada,
recull-ne els trossos.
Alegra; i si tot és trist, acaricia.
Tingues sempre il·lusió; i si mai la perds,
mira els estels.
Crea; i si no pots, ajuda.
Construeix el futur; i si no arriba, continua.
Contempla; i si tot es gris, somnia.
Somriu; i si no és possible, plora.
Sigues lliure; i si no n'ets, obre't.