17 desembre.[1944]

Autor: Llorenç Moyà Gilabert
Obra: Memòries literàries , 2004

17 desembre.[1944]

 

Avui, a les cinc de la tarda, han inaugurat a Can Massot les vetllades literàries. Amb motiu del Centenari de la Restauració de Montserrat, el Sr. Sunyol ha llegit una interessant monografia del mil·lenari monestir. S'han recitat nombroses poesies montserratines d'autors catalans i mallorquins. A la lectura s'han interpretat la cançó "La mort de l'escolà" i el "Virolai", La Salve ha clos la primera vetllada. Aquí don Miquel Ferrà m'ha presentat el poeta eivissenc Villangómez.