A la Verge del Tura

Autor: Guerau de Liost
Obra: Primeres poesies [Liost] (dins Obra poètica completa. Proses literàries) , 1983

A la Verge del Tura

 

Oh Verge del Tura, la Verge del bou,

qui sou moreneta com pa de fajol,

qui aneu enjoiada de pedres i d'or

com una pubilla qui es porta bon dot.

 

Oh Verge del Tura, qui als braços teniu

vostre Infant santíssim, altre Vós més xic,

amb cara semblant, amb igual somrís,

els mateixos aires i el mateix vestit.

 

Oh Verge del Tura, Regina d'Olot,

jo no us vinc a veure i em teniu el cor!