A l'Arc Iris

Autor: Josep Romaguera
Obra: Antologia general de la poesia catalana , 1979

A l'Arc Iris

Iris de l'esfera
florit horitzó,
èmulo de Cloris
meteor airós.

Del compàs de Febus
paral·lel en flor,
és de la bonança
triomf i blasó.

A l'aigua en diluvi
templa sos colors,
de l'ira celeste
fiador hermós.

Los núvols esmalta
pinta ses regions,
rua de matisos
guirnalda de flors.

Si d'arc blasona,
és traste d'amor;
mes, vent-lo sens fletxa
ningú el tem arpó.

Sols viu a la llum,
i a son ardor mor,
Fènix que renaix
amb los raigs del sol.