A mossèn Llorenç Riber i Campins, Mestre en Gai Saber

Autor: Miquel Costa i Llobera
Obra: Tardorals, dins Poesia Completa , 2004

A mossèn Llorenç Riber i Campins, Mestre en Gai Saber

 

Jove poeta, fill creixent,

qui dus el sol de l'Orient

a dins tos ulls i fantasia,

en ton obsequi bé caldria

avui trincar amb noble vi

d'Esmirna, Quios o Enguedí,

dins copa d'or i pedreria.

 

Té l'opulència oriental

ta Musa, que és de sang reial

per més que es vesti de pastora,

com Sulamita cantadora

qui té els tresors de Salomó,

tots els perfums de Jericó,

tot el floratge de  l'aurora.

 

A damunt l'art depur perfil

i el ritme d'Hèl·ladegentil,

tu has aportat un altre imperi:

l'art ple de símbols i misteri

qui se cobreix de màgics vels

d'humana fibra i raigs d'estels,

d'encens i cordes de salteri. [...]

 

D'ençà que jo t'he conegut,

a dins Mallorca t'he cregut

ungit per rei de poesia...

Mes –te'n recordes?- un bell dia

dins un boscatge me semblà

que el sol mateix te proclamà

vibrant en vasta simfonia.

 

Era al pinar de Formentor

i jo et mostrava amb bell humor

aquell gran niu de mes cantades.

Llavors, creixent remors sobtades,

feren brunzir renou intens

com si sonàs l'eixam immens

de les abelles congregades.

 

-Què serà això? –vaig exclamar;

i un qui venia del pinar

me respongués: -És el sol qui canta.-

Com una cítara vibranta

brunzia l'aire damunt tu,

i resplendia ton cap bru

amb la mirada fulguranta.

 

Jo vaig pensar: -Jamai el sol

m'ha saludat a mi tot sol

amb tan magnífica escomesa...-

Jove, teva és la reialesa,

tu ets l'ungit, oh nou vingut!

I jo em complac d'ésser vençut

per ta inspirada jovenesa.