Al fons del vell carrer...

Autor: Bartomeu Rosselló - Pòrcel
Obra: Obra poètica , 1983

Al fons del vell carrer

hi dansaven sardanes

d'homes i dones bull

la plaça endiumenjada;

aquell matinet d'or

era ple de rialles,

de besos i de crits

i braçades en l'aire,

de cares radiants,

desitjos i esperances.

si sospirava el cor

sospirava debades,

no podia trobar,

no trobava una imatge

que no fos de consol

i d'alegria santa.

Caminava pel món

ple de malaurança,

cercant només la mort

—i era tot joia clara—.