Al monument visigòtic d'Egara

Autor: Enric Gall Cols
Obra: Recull de poesies , 1988

Al monument visigòtic d'Egara

Sant Pere, Sant Miquel, Santa Maria
— Capella, Baptisteri i Catedral—
monument visigòtic immortal
que el Bisbe Nundinari beneïa.

Quan Ireneus obria el seu missal,
la llum de Déu a l'ara resplendia,
i el rossinyol, l'alosa i la falzia
glossaven la paraula divinal.

— No hi ha en el món refugi més sagrat!
amb paternal amor deia el Prelat,
si Roma algun Concili projectava.

I la veu d'Ireneus es va sentir,
i el nom d'Egara arreu es va esculpir
amb el raig d'una llum que mai s'acaba.