Aquest carrer del Mig, impressiona...

Autor: Joan Lluís i Pallarès
Obra: El meu Pallars. Volum III , 1967

Aquest carrer del Mig, impressiona —o impressionava— pel seu meravellós tipisme; calia haver-lo conservat intacte, com a monument nacional.

Aquest carrer del Mig, en altre temps devia ésser el carrer Major. Fa escassament tres anys que era un dels pocs de Catalunya que conservaven plenament el caràcter medieval. Avui mans barroeres n'han malmès la configuració, en suprimir la secla de l'aigua que corria lluent pel bell mig; els vilatans n'estaven enamorats, i era l'atracció dels forasters. I és vergonyós que, no solament aquells s'hagin conformat amb la mutilació, sinó que hom continuï enderrocant pilars i arcades de pedra. Ara, en el lloc on vèiem pedres plenes d'història, hi trobem parets de totxos arrebossades de ciment i façanes emblanquinades de calç viva, amb coloraines llampants. És realment indignant que les autoritats locals no hagin sabut defensar un tan ric patrimoni, de gran interès nacional i turístic, i que l'hagin deixat malmetre sense abans donar-ne coneixement a les autoritats competents.