Aquest primer centenari ens troba amb el mateix delit...

Autor: Josep Janés i Olivé
Obra: Antologia general de la poesia catalana , 1979

Aquest primer centenari ens troba amb el mateix delit i amb la mateixa fe amb què cent setmanes enrere, escrivíem els mots de presentació. Mirem el passat orgullosos de l'obra realitzada, però convençuts  que no tindria cap valor si les contrarietats de tot ordre que en el cura d'aquest temps hem sofert, haguessin minvat gens el nostre delit i el nostre entusiasme. Gran part del valor que aquesta obra pugui tenir neix de la seva continuïtat i de la seva regularitat.

L'haver assolit aquesta xifra que avui celebrem, ens dóna major responsabilitat per a l'esdevenidor. Aspirem a superar-nos en tots els ordres. Si la nostra gestió no seguís una trajectòria progressiva ens sentiríem decebuts de nosaltres mateixos.

En aquesta realització que el número cent significa voldríem que els amics no hi veiessin solament el fruit d'un esforç personal nostre. Tota la nostra bona voluntat hauria estat inútil si no s'hi hagués afegit la col·laboració decidida de tots els escriptors catalana, i l'ajut de la premsa catala­nista i de les entitats de cultura nacional. I si un desinteressat i anònim esforç no hagués permès la realització econòmica del que fou un projecte arriscadíssim i avui és aquesta realitat que celebrem.

Per a l'avenir acceptem com a significativa aquesta alenada de joventut que duu la present "Antologia", oferta per noms representatius de la més jove promoció literària.

És aquesta alenada de joventut d'adés i d'ara la que ens ha de permetre realitzar el nostre propòsit inicial: Contri­buir a donar al poble de Catalunya una cultura ben nostra, en la llengua i en l'esperit.