Aquesta plaça — avui anomenada de les Escoles...

Autor: Joan Lluís i Pallarès
Obra: El meu Pallars. Volum III , 1967

Aquesta plaça — avui anomenada de les Escoles, perquè aquestes hi són emplaçades — és una plaça espaiosa, i temps a venir se'n podria treure un bon partit urbanístic, i fins dir-ne plaça Major. Hi aboquen quatre entrades: la del Vall, les Rentadores, el Boteral i el Portalet. La darrera, entre casa Josepet i el Sord, és l'antic portal de la Muralla, al carrer del Mig, per passar des d'allí al típic carrer de la Costa. Aquest és presidit per casa Costa, i es troba al repeu del castell, de cara a migjorn, fent de sentinella com a segon baluard del castell.

Un altre carrer és el del Boteral, ple d'encís i colorit. Es diu que el malnom de «boteros», de la gent de Rialb, els pervé del Boteral, on sembla que hi havia batans per a batre lli o cànem. Actualment, al Boteral, servint-se de les aigües del riu de Sant Antoni que baixen per una bona sèquia, hi ha la mola per a moldre grans; encara hi perdura l'antiga usança de picar les pedres molineres a mà. Dos esplèndids canalots d'aigua, talment argent fos, surten fent arcada per uns rudimentaris forats del mur de la peixera. Fins no fa gaire, aquesta aigua tenia per missió de fer moure una grossa roda de les anomenades de galiró. En aquest indret és freqüent de sentir xiular el vaquer mentre fa abeurar el bestiar a l'abeurador esmolat que hi ha de temps immemorial. És un lloc que no passa inadvertit als pintors.