Baixem per una escala a la cripta...

Autor: Josep Puig i Cadafalch
Obra: La seu visigòtica d’Egara , 1936

Baixem per una escala a la cripta; un corredor humit de recons corbats dóna entrada a un absis tricoaque, enterrat en el pa argilenc d'un cementiri. Unes finestres il·luminaven l'ara aïllada al centre del reduït santuari, que avui sembla una cel·la trichora catacumbària. Voltes esfèriques cobreixen els absidiols, i una volta vaïda el quadrilàter central. Els intents d'excavació, rompent el mur de l'estret passadís subterrani, han mostrat sols un massís de terra, i han assenyalat en la part superior els muntants d'una finestra: la fenestrella confessionis.  En la cripta, forçosament devia haver-hi relíquies, i aquestes, per la fenestella, podien venerar-se des de l'església. La col·locació de relíquies era una de les cerimònies de la consagració d'aquesta mena d'edificis; els textos són formals en aquest punt: el lloc d'aquestes fou, sens dubte, la cripta.