Batistiri

Autor: Marcel Fité Argerich
Obra: El cançoner del rai , 2010

Batistiri

Ning, nang, ning, nang! Les campanes repiquen
que hi ha bateig.
Correm-hi tots! La plaça ja és plena
a cormullar.
Transcorre el temps d'espera a poc a poc
fins que, de cop, s'alegren les mirades,
perquè ja surten. Sí: Ja surten!, ja surten!
Els convidats fan cap a la gran porta
i els dos padrins ensenyen lo nadó:
"Mirau, ja riu!".
I la canalla comencem a cridar:
"Tirau confits!,
escarransits!,
si no en tirau, lo nen se us morirà!".

Hi ha dos bateigs, tots dos en un sol dia.