Bona part de l'inventari folklòric...

Autor: Rafael Gay de Montellà
Obra: Llibre de la Cerdanya , 1951

Bona part de l'inventari folklòric, històric i anecdòtic de Cerdanya es trobava a la «farmàcia» d'En Martí.  El senyor Martí, cerdà de cor, tant com de medecines sabia d'art, de literatura, de rondalles i de llegendes. Allí havien anat a pouar Mistral, Mossèn Cinto Verdaguer, En Lluís Cutxet i En Guimerà, En Francesc Tresserra de Tolosa i el felibre Pepratx. Tots hi anaven a cercar  relats llegendaris i corrandes i cantúries de l'antigor que, vencent la seva natural resistència, feien entonar a les pageses que acudien el dia de mercat a «la vila».  En Francesc Matheu  i En Sánchez Gavañach  recolliren també, en aquella rebotiga, notes per a compondre l'«Himne Cerdà».