Cadaqués groc i blanc

Autor: Josep Sebastià Pons i Trainier
Obra: Primeres poesies (Poesia completa) , 1988

Cadaqués groc i blanc

 

Dins una harmonia groga

—ratlles vives de la calç—

cada casa amb l'altra juga,

totes amb blancs davantals.

 

Porta oberta, escala estreta,

el graó de blau pintat,

i cadascuna distreta,

amb un aire d'amistat.

 

Totes les cases que miren

d'enlluernar de blancor,

acordades totes giren

i s'estrenyen al cantó.

 

La placeta és castigada

per un escampill de sal.

Un arquet d'ombra atzurada

el pas traça d'un portal.

 

Amunt s'estan graonades,

tot pujant pels caires vius,

amples feixes foguejades

amb la cendra dels olius.