Cent sis dies després...

Autor: Artur Bladé i Desumvila
Obra: Els treballs i els dies d'un poble de l'Ebre català , 1967

Cent sis dies després —el 7 de novembre—, a les acaballes d'una batalla (la més llarga i cruenta de la guerra, durant la qual hom ha calculat que van morir 1.000 homes cada dia), Miravet fou ocupat per forces de la 74 Divisió que baixaven de Pinell de Brai.